Stichting Perspectief Jeugdwerk

Sinds 1 maart 2021 is Stichting Perspectief Jeugdwerk opgeheven. Meer informatie over het missionair jeugdwerk in Capelle Schollevaar kunt u vinden op de website van de Ontmoetingskerk .