Beloningsbeleid

De stichting besteedt haar financiŽle middelen nagenoeg volledig aan de realisatie van de doelstelling door de jeugdwerkers financieel in staat te stellen om het jeugdwerk te doen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De kosten zijn nagenoeg te verwaarlozen en blijven beperkt tot kantoorkosten en kosten die samenhangen met communicatie naar de achterban, zoals het uitbrengen van een nieuwsbrief.