Wie

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. De volgende personen zijn benoemd:

  • Voorzitter Joke Deelen
  • Secretaris Jannie Meendering
  • Penningmeester Leon van den Berg
  • Algemeen lid Erik de Jong